Základné informácie

Vysokovýkonná výpočtová technika (VVT) pozostáva zo (super)počítačov a výpočtových klastrov, ktoré boli nasadené na riešenie numericky alebo dátovo náročných úloh z rôznych odvetví vedy a techniky. Príkladom sú aplikácie v medicíne (genetika, „in silico“ dizajn liečiv, …), vo fyzike (meteorologické a klimatické modely, jadrová a časticová fyzika, …), v chémii (vlastnosti atómov a molekúl, korelácia medzi štruktúrou a reaktivitou, ….), ale aj v ekonomike (risk investícii, rast akcií, …) a v mnohých ďalších odvetviach. Názov VVT pochádza z anglického HPC (High Performance Computing).

Výpočtové stredisko SAV v spolupráci s Národným superpočítačovým centrom (NSCC) zabezpečuje prevádzku zariadení VVT infraštruktúry vo VS SAV Bratislava a na detašovanom pracovisku v Žiline. Taktiež sa zapája do medzinárodných projektov v oblasti VVT. Spolu s NSCC spolupracuje na projekte EuroCC (Európske kompetenčné centrá pre HPC), ktorý rozvíja spoluprácu medzi 33 členskými krajinami v oblasti VVT. Stránku slovenského národného kompetenčného centra nájdete tu. VS SAV tiež členom asociácie PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), ktorá sa venuje podobným úlohám v rámci členských štátov EU.

Náplň pracoviska

  • Stará sa o administráciu výpočtových prostriedkov VVT a zariadení 3D vizualizačného pracoviska.
  • Registruje používateľov tejto techniky a zriaďuje pre nich účty. Stará sa o portál VVT, prostredníctvom ktorého realizuje styk s verejnosťou a používateľmi.
  • Poskytuje konzultácie a podporu pri využívaní prostriedkov VVT infraštruktúry, ale aj pri príprave a riešení projektov ktoré budú túto infraštruktúru využívať v budúcnosti.
  • Zabezpečuje zaobstaranie a inštaláciu aplikačného software, ale poskytuje aj priamu pomoc pri jeho vývoji a nasadzovaní. Všetky uvedené činnosti sa vzťahujú aj na 3D vizualizačné pracovisko s možnosťou virtualizácie reality.
  • Súčasťou podpory používateľov je aj poskytovanie školení, analýzy, modelovania a programovania superpočítačových a clusterových aplikácií a tiež aplikácií pre 3D vizualizáci

Vedúci oddelenia administrácie VVT

Mgr. Filip Holka, PhD.

T:+421 2 3229 3110

Vývojár aplikačných softvérov

Mgr. Lukáš Demovič, PhD.

T:+421 2 3229 3112

Mgr. Jozef Federič, PhD.

T:+421 2 3229 3114

Administrátor VVT

MSc. Miloslav Valčo

T:+421 2 3229 3114

Administrátor VVT, detašované pracovisko Žilina

Ing. Pavol Novák

T:+421 2 3229 3125