VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 
Odbor sieťových služieb poskytuje mailové služby, prevádzku videokonferencií a IP telefónie pre pracovníkov SAV. Prevádzkuje virtualizačné prostredie pre poskytovanie virtuálnych serverov pre organizácie SAV.
Odbor počítačovej siete zabezpečuje technickú a systémovú prevádzku počítačovej siete SAV a siete SANET prislúchajúcej k uzlu SAVBA. Zabezpečuje monitorovanie a rozvoj siete v súlade s celosvetovým vývojom a poskytuje konzultácie.
Odbor informačných systémov zabezpečuje prevádzku, vývoj a programovanie informačného systému WEBSAV, buduje a spravuje centrálnu webovú stránku SAV, prevádzkuje webové stránky organizácií SAV a ponúka tvorbu webových stránok.
Odbor vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa zaoberá prevádzkou vysoko-výkonných výpočtových technológii v správe VS SAV. Naša práca spočíva hlavne v administrácii MPP superpočítača "AUREL" a výpočtových klastrov typu SMP umiestnených na detašovanom pracovisku v Žiline.
 

AKTUÁLNE OZNAMY

Odbor sieťových služieb
Odbor počítačovej siete
Odbor informačných systémov
Odbor vysokovýkonnej výpočtovej techniky
 

MATERIÁLY, INFORMÁCIE