História

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied (VS SAV) bolo založené dna 1.4.1976 uznesením predsedníctva SAV s pôvodným názvom Centrálne výpočtové stredisko. Začiatok používania počítačov na SAV by sa mohol datovať do roku 1959, kedy bol na Ústave technickej kybernetiky SAV (ÚTK SAV) skonštruovaný prvý analógový počítač. O 5 rokov neskôr sa začala v SAV éra digitálnych počítačov. Ústavy SAV používali najprv počítače ZRA -1 (1962 – 1968,. KrlZeiss Jena) a počítač GIER (1968 – 1976 REGNECENTRALEN, Kodaň) v ÚTK SAV. Pre vzrastajúce nároky na výpočtovú kapacitu začali vedeckí pracovníci používať externé počítače CDC 3300 (VVS OSN , teraz INFOSTAT) a SIEMENS 4004 (ÚVTVŠ v Mlynskej doline). V rámci Počítačového laboratória ÚTK SAV vzniklo v roku 1973 Styčné pracovisko pre využívanie externých počítačov, ktoré obsluhovalo 52 programátorov SAV a projekt na výstavbu Centrálneho výpočtového strediska. CVS pracovalo v provizórnych priestoroch súčasnej Správy účelových zariadení SAV. Projektová príprava novej stavby VS SAV sa začala v roku 1976 a v roku 1979 tam už pracovali počítače SM. Budova bola naprojektovaná pre dva veľké sálové počítače typu EC 1045, ktoré boli inštalované v roku 1982.

Obdobie od tohoto roku až do roku 1990 možno pokladať za rozkvet výpočtových služieb v SAV a ukážku toho ako majú vyzerať služby počítačového centra pre vedecké inštitúcie ako servis nielen systémový s ponukou strojového času, ale aj poskytovanie analytických a programátorských kapacít so samostatnou skupinou pre vývoj nových algoritmov. V tomto období dosiahol počet zamestnancov číslo 80. Po roku 1990 sa prestali používať počítače EC, aj ako už vtedy zastaralé, poruchové a energeticky náročné. Značný úspech zaznamenali personálne počítače a možnosťou nezdieľaného počítania na vlastnom pracovnom stole. Projekty výpočtov sa zamerali na dostupné programové vybavenie personálnych počítačov a na VS SAV sa prestali klásť požiadavky na programovanie. Nastal útlm spoločnej výpočtovej techniky pre vedeckotechnické, ale aj ekonomické (sociálno ekonomické informácie) výpočty. Objavil sa nový fenomén INTERNET a VS SAV začalo budovať optickú sieť v areáli na Patrónke už v roku 1991.

Z 21 budov sa priviedli optické multimódové káble až do VS SAV a cez prepínače sa poprepájali do jednej veľkej lokálnej počítačovej siete.

Rádiovými linkami boli neskôr (1996) pripojené na túto sieť aj ústavy, ktorých sídlo bolo v meste Bratislava. Elektronická pošta ovládla mysle všetkých zamestnancov a stala sa najžiadanejším produktom VS SAV. Možnosť slobodne cestovať, stážovať v zahraničí a slobodne komunikovať, bez akejkoľvek kontroly sa stala motorom rozvoja informatiky v SAV. Preplnená a lacná sieť začala byť prekážkou ďalšieho rozvoja svojou nespoľahlivosťou a malou rýchlosťou. Vedecko-technické výpočty si vyžiadali nákup počítačov typu RISC 6000 v roku 1992 a v roku 1994 bol už zakúpený prvý superpočítač v SR práve vo VS SAV. Bol to SGI Power Chalenge, len s jedným procesorom, neskôr v roku 1995 rozšírený výmenou na 8 procesorový superpočítač ORIGIN 2000, ktorý pracuje vo VS SAV už ako jediný z triedy počítačov pre vedeckotechnické výpočty. Veľký skok dopredu spravilo VS SAV v budovaní siete v rokoch 2001- 2002, kedy sa v rámci projektu SANET II pripojilo na optickú kostrovú sieť SR rýchlosťou 1Gb/s. VS SAV vlastnou aktivitou zabezpečilo prostredníctvom ST výstavbu káblového prepojenia VS SAV – FEI STU a dňa 17.5.2002 otvorilo optické prepojenie SAV na sieť SANETII a do sveta rýchlosťou 1Gb/s. Táto linka sa v okamihu prepnutia zrýchlila voči pôvodnej až neuveriteľných 500x. VS SAV sa stalo uzlom kostrovej siete SR. Od februára 2002 do februára 2003 bolo pripojených 16 ústavov SAV v meste pomocou optických vlákien na kostrovú sieť SANETII rýchlosťou 100Mb/s. Vznikla virtuálna sieť SAV v Bratislave na báze siete SANET II. Začalo pracovať monitorovacie pracovisko vo VS SAV a tým bola zahájená profesionálna prevádzka siete na 1 pracovnú smenu, hoci sieť poskytuje služby 24 hodín 7 dní v týždni. V najbližšom období čaká VS SAV opäť nutnosť nákupu počítača pre vedeckotechnické výpočty. V roku 2012 bol za pomoci finančných prostriedkov EÚ zakúpený superpočítač „Aurel“ a výpočtový klaster na riešenie zložitých vedeckých úloh.

Riaditelia VS SAV

Prehľad vybavenia

od roku 1976

1976

Externé počítače SIEMENS 4004 v ÚVT VŠ, CDC 3300 v INFOSTAT-e

1979

SM-3-10, SM-3-20

1982

2 kusy EC 1045 (IBM 370):
4 MB RAM, 9 GB HDD, max. výkon 0,6 Mflops

1983

SM-52-12:
4 MB RAM, 0,9 GB HDD, max. výkon 0,2 Mflops

1989

Prvý osobný počítač vo VS SAV – IBM PC XT:
640 KB RAM, 20 MB HDD

1991

Počítačová sieť LAN-SAV; Internet spojenie

1992

Výpočtové servery kategórie RISC IBM RS/6000 model 950 a model 550:
každý mal 128 MB RAM a spolu 10 GB HDD, max. výkon modelu 83 Mflops

1993

Sieťový server Sun Sparc Station:
64 MB RAM, 5,7 GB HDD

1994

Superpočítačový systém SGI Power Challenge L:
1 proc. R8000/75 MHz, 256 MB RAM, 10 GB HDD, max. výkon 310 Mflops

1999

Superpočítačový systém SGI Origin 2000 deskside:
6 proc. R10000 250 MHz, 1,5 GB RAM, 72 GB HDD, max. výkon 2400 Mflops = 2,4 GflopsSystém bol v roku 2000 upgradovaný na konfiguráciu: 8 proc. R10000 250 MHz, 2 GB RAM, 252 GB HDD, max. výkon 3200 Mflops= 3,2 Gflops

2001

Rekonštrukcia rádiových trás v Bratislave, nové prepínače v centrálnej sieti LAN na Patrónke, zvýšenie spoľahlivosti systému riadenia siete, založenie permanentného monitoringu siete

2002

Pripojenie ústavov SAV v meste Bratislava na optickú sieť rýchlosťou 100Mb/s, nové servery el. pošty a webu, začiatok prevádzky nového informačného systému WEBSAV, pripojenie SAV v uzle „savba“ na optickú sieť SANET II rýchlosťou 1Gb/s prepojením VS SAV – FEI STU optickým káblom. Zvýšila sa rýchlosť pripojenia SAV na Internet zo 4Mb/s na 1Gb/s

2007

Uzol SAVBA bol pripojený na chrbticovú sieť SANETu rýchlosťou 10Gb/s

2010-2011

Prechod na rýchlosť 1Gb/s v lokalite Bratislava – Patrónka. To znamená, že zelené hranice ústavov sú pripojené k smerovaču vo VS SAV rýchlosťou 1Gb/s.

2012

Prechod na rýchlosť 1Gb/s v lokalite Bratislava – mesto. To znamená, že zelené hranice ústavov sú pripojené k smerovaču v CVT STU rýchlosťou 1Gb/s. Nákup superpočítača Aurel a výpočtového klastra na riešenie zložitých vedeckých úloh.

2013

Výmena starého rádiového spoja Trnava – Smolenice v platenom pásme za nový vo voľnom pásme.

2014

Rozšírenie superpočítača Aurel.

Prehľad počtu pracovníkov

od roku 1991