Výročné správy

  • Výročná správa za rok 2017 / pdf
  • Výročná správa za rok 2016 / pdf
  • Výročná správa za rok 2015 / pdf
  • Výročná správa za rok 2014 / pdf
  • Výročná správa za rok 2013 / pdf
  • Výročná správa za rok 2012 / pdf
  • Výročná správa za rok 2011 / pdf
  • Výročná správa za rok 2010 / pdf
  • Výročná správa za rok 2009 / rtf

Výročné správy za CSČ SAV nájdete na web stránke Centra spoločných činností SAV, v. v. i..