Ostatné služby

Open Journal Systems

Open Journal Systems (OJS) je voľne dostupná softwarová aplikácia na manažovanie a vydávanie vedeckých časopisov. Centrum spoločných činností SAV: Výpočtové stredisko prevádzkuje inštaláciu OJS na svojich vlastných výpočtových prostriedkoch a poskytuje ju ako službu pre všetky ústavy SAV. Ak by ste chceli začať používať OJS, alebo máte akékoľvek poznámky a pripomienky, neváhajte nás kontaktovať.

Eduroam

Eduroam je medzinárodný projekt a aj služba, prostredníctvom ktorej, užívatelia z akademických organizácií v rámci celého sveta bezplatne pristupuj do počítačovej siete v inej akademickej organizácii.

Nextcloud

Nextcloud je softvérové riešenie pre cloudové úložisko a správu súborov. Umožňuje užívateľom ukladať, synchronizovať a zdieľať súbory, kontakty, kalendáre a ďalšie typy dát cez internet.

Program Select

Program Microsoft Select je multilicenčná zmluva určená pre vzdelávacie inštitúcie, ktorá umožňuje nakupovať s výraznou zľavou. Na základe rámcovej zmluvy Microsoft SELECT podpísanej medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom školstva SR v apríli 2002 na ďalšie obdobie, ďalej vykonávacej prihlášky podpísanej medzi Výpočtovým strediskom SAV a spoločnosťou Microsoft a na základe zmluvy o dodávkach programových produktov Microsoft podpísanej medzi Výpočtovým strediskom SAV a spoločnosťou EXE, s.r.o. sa Výpočtové stredisko SAV stalo vykonávacím strediskom porgramu Microsoft SELECT pre Slovenskú akadémiu vied.

Aula SAV

Prevádzkujeme stránku Aula SAV, ktorá slúži na rezervovanie a objednávanie priestorov auly a ďalších služieb ako prenájom konferenčnej techniky. Aula sa nachádza v areáli na bratislavskej Patrónke je často využívaná na organizovanie konferencií a sympózií na domácej aj medzinárodnej úrovni. Prednášková miestnosť ponúka príjemné prostredie a dostatok miesta na sedenie.

VPN SAV

Výpočtové stredisko SAV, poskytuje službu OpenVPN, čo je softvérový nástroj, ktorý slúži na vytváranie virtuálnych súkromných sietí (VPN) pre zabezpečené a šifrované pripojenie zariadení cez internet. Tento nástroj poskytuje bezpečnosť a súkromie pri prenose dát cez internet, čím sa chránia citlivé informácie a osobné údaje. Okrem zabezpečenia pripojenia a ochrany súkromia môže OpenVPN tiež poskytnúť používateľom prístup k službám v sieti SAV, ku ktorým by inak nemohli pristupovať.