Videokonferencie

Od roku 2006 Výpočtové stredisko SAV zabezpečuje pracovníkom ostatných ústavov SAV videkonferenčné služby.

Videokonferencie a videokonferenčné technológie sú v súčasnosti nevyhnutné nástroje pre efektívnu komunikáciu a spoluprácu v organizáciách. Tieto technológie umožňujú organizovať stretnutia a prezentácie na diaľku, zlepšiť komunikáciu s pracovníkmi a zlepšiť školenia a vzdelávanie. Je prostriedkom na komunikáciu, výmenu informácií a zdieľanie skúseností pri riešení úloh výskumu. Umožňuje riešiteľom medzinárodných i národných projektov využívať multimediálne prenosy na rýchlu a lacnú komunikáciu s partnermi a prezentáciu výsledkov prakticky po celom Svete. Výhodou je, že ľudia sú cez videokonferenciu dosiahnuteľný aj na ich mobilných zariadeniach bez ohľadu na platformu zariadenia (rôzne mobilné telefóny, tablety, smartfóny od rôznych výrobcov).

Aktuálne máme k dispozícii videokonferenčnú techniku inštalovanú v učebni, kde je miesto pre 12 (maximálne 20) poslucháčov. Toto riešenie umožňuje realizovať videokonferenčné prenosy prednášok, seminárov a porád. Ako videokonferenčný systém preferujeme Zoom, ktorý je jednoduchý na používanie a umožňuje efektívne organizovať a riadiť virtuálne stretnutia.

V prípade, že máte záujem o zabezpečenie videokonferencie, stačí nám napísať a poskytneme vám ďalšie potrebné informácie.

Zodpovedný pracovník

Bc. Blažej Vučkovski

T:+421 2 3229 3162