IP telefónia

Od januára 2012 prevádzkujeme samostatnú VoIP (Voice over Internet Protocol) telefónnu ústredňu pripojenú na dodávateľa telefónnej služby SWAN, a. s.. Pomocou tejto ústredne je obsluhovaných niekoľko samostatných ústavov SAV aj samotné Výpočtové stredisko SAV. Našou ambíciou je zjednotiť obsluhu telefónie na tejto platforme v celom areáli SAV na Dúbravskej ceste a prípadne i ostatné ústavy na území Bratislavy a Slovenska.

IP telefónia umožňuje prenos hlasu pomocou internetového protokolu v existujúcej sieti SAV a jej hlavnými výhodami oproti tradičnej analógovej telefónii sú nízke náklady, flexibilita, jednoduchá inštalácia a použitie, vylepšená funkčnosť a zvýšená produktivita. Organizácie môžu získať najviac zo všetkých výhod IP telefónie, ak majú viacero pracovísk alebo pracovníkov, pretože IP telefónia umožňuje jednoduché spojenie všetkých pracovísk pod jednu sieť, čím umožňuje efektívnejšiu komunikáciu medzi nimi.

Technológia VoIP umožňuje veľkú variabilitu pripojených koncových zariadení čo vytvára dobré podmienky na rozširovanie existujúcej štruktúry telefónie v SAV a jej dynamické zmeny nad rámec už zabehnutej klasickej telefónie.

Zodpovedný pracovník

Ing. Jozef Šurka

T:+421 2 3229 3162