Sieťová infraštruktúra

Počítačová sieť SAV využíva pre komunikáciu optickú sieť SANET II, ktorá prepája univerzitné mestá v SR. SAV má svoje organizácie v regiónoch: Bratislava, Nitra, Tatry, Zvolen (B. Bystrica), Košice. Detašované pracoviská sú roztrúsené aj na Považí a tak organizácie SAV v sieti na území SR sú rozdelené do 6 regiónov:

Bratislava (Ivanka pri Dunaji, Trnava)76 pracovísk SAV
Nitra (Mlyňany, Hurbanovo)7 organizácií SAV
Zvolen (Banská Bystrica)5 organizácií SAV
Košice (Michalovce)14 organizácií SAV
Tatry (Poprad, Lipt. Mikuláš)6 organizácií SAV
Považie (Trenčín, Piešťany, Pov. Bystrica, Martin)5 organizácií SAV

REGIÓNY

V krajských mestách sa budujú metropolitné siete SANET II a k nim sa pripájajú organizácie SAV. Najzložitejšia sieť je v regióne Bratislava, kde koncentrovaným miestom výskumu je areál SAV – Patrónka, v ktorom je napojených 44 pracovísk SAV umiestnených v 25 budovách. Celá sieť SANET II aj SAV je vybudovaná na optike s rýchlosťou 1 Gb/s na prípojných sieťach a Nx100Gb/s na kostrovej sieti SR s možnosťou pripojenia až 10Gb/s.

V r. 2001 a 2002 sa kostrová sieť SANET prebudovala na optické vlákna s novou topológiou a technológiou, ktoré boli v jednotlivých uzloch ukončené v gigabitových prepínačoch s technológiou Ethernet. Postupne sa prešlo v rámci kostrovej siete na 10Gb/s technológiu.

V roku 2021 bol na uzle SAV vymenený smerovač, ktorý využíva na prepojenie do internetu 2x100Gb/s prepoj priamo do SIXu a druhý prepoj cez FIIT STU.

Výpočtové stredisko SAV spravuje sieť SAV v Bratislavskom regióne, kde patria aj lokality Smolenice, Dobrá Voda (1 organizácia SAV prepojená na sieť SANET cez uzol v Trnave) a časť regiónu Považie. V Bratislave ( okrem areálu Patrónka) je do siete SAV pripojených 26 pracovísk SAV  prostredníctvom optického kábla s prenosovou rýchlosťou 1 Gb/s.

V areáli Patrónka je medzi budovami približne 5,2 km optických vlákien. V budovách sieť pokračuje prostredníctvom TP káblov s prenosovými rýchlosťami 1 Gb/s alebo 100 Mb/s a pripája sa na LAN organizácií. Pracoviská SAV v areáli Patrónka sú pripojené na kostrovú sieť SANET prostredníctvom dvoch prepínačov ARUBA v HA režime a smerovača HUAWEI, ktoré sú s chrbticovou sieťou SANETu prepojené prenosovou rýchlosťou 2×100 Gb/s. Pripojených je 44 organizácií SAV v 25 budovách, pričom niektoré organizácie majú aj viac pripojení, pretože sa nachádzajú vo viacerých budovách.

Výpočtové stredisko SAV je uzlom kostrovej siete SANET II a preto okrem organizácií SAV poskytuje služby aj iným členom občianskeho združenia SANET II. V súčasnosti VS SAV poskytuje služby a pripája do siete SANET 19 členov SANETu.

Správca siete

Ing. Michal Kadúc

T:+421 2 3229 3115