Mailové služby

Elektronická pošta v SAV sa začala prevádzkovať v roku 1991 po vybudovaní kostrovej počítačovej siete SAV. Bola prvou službou prevádzkovanou na tejto sieti. Hoci hardvér a softvér používaný na prenos elektronickej pošty prešiel od roku 1991 viacerými zmenami, spôsob prenosu pošty zostal zachovaný. Posledná modernizácia prebehla v decembri 2017. Elektronickú poštu SAV používa v dnešných dňoch viac ako 3500 používateľov a patrí medzi najvyužívanejšie služby poskytované Výpočtovým strediskom SAV.

Elektronická pošta a mailové služby sú dôležitou súčasťou moderného sveta a majú mnoho výhod. Poskytujú rýchlu a jednoduchú komunikáciu bez ohľadu na geografickú vzdialenosť, umožňujú ukladanie a zálohovanie správ, organizáciu a efektivitu práce a umožňujú získavanie spätnej väzby.

Mailové služby a elektronická pošta pomáhajú užívateľom udržiavať prehľad nad ich správami a kalendármi, čo vedie k zvýšeniu produktivity a úsporám času. Sú tiež nevyhnutnou súčasťou modernej komunikácie, umožňujú rýchlu komunikáciu s niekoľkými osobami naraz a umožňujú rýchlejšie a efektívnejšie riešenie problémov a zlepšenie výsledkov.

V prípade problémov s elektronickou poštou nás kontaktujte na adrese postmaster@savba.sk, alebo telefonicky na čísle 02/ 3229 3104.

Potrebné formuláre nájdete v časti Materiály a informácie.

Správca elektronickej pošty

Peter Lukáč

T:+421 2 3229 3104