Časopis HPC Focus

Časopis HPC Focus, vydávaný vo Výpočtovom stredisku Slovenskej akadémie vied (VS SAV), sa zameriava na tématické oblasti vysokovýkonných výpočtov (High-Performance Computing, HPC) a paralelného programovania. V časopise sa pravidelne publikujú odborné články a správy o najnovších trendoch, metódach a technológiách v oblasti HPC, ako aj o aplikáciách týchto technológií v rôznych oblastiach vedy a techniky.

Okrem toho, časopis HPC Focus prináša informácie o aktuálnych vedeckých a výskumných projektoch realizovaných vo Výpočtovom stredisku SAV a v iných výskumných inštitúciách, ktoré využívajú vysokovýkonné výpočtové zdroje. Časopis sa tiež zameriava na prezentáciu výsledkov a úspechov slovenských výskumníkov a vedeckých tímov na medzinárodnej úrovni v oblasti HPC.