Virtuálne servery

Výpočtové stredisko SAV prevádzkuje od roku 2007 virtualizačné prostredie pre centrálne servery SAV. V roku 2010, bolo toto prostredie doplnené o ďalšie servery, ktoré boli umiestnené do detašovaného pracoviska v Žiliny a slúžia ako testovacie a zálohovacie prostredie produkčných serverov.

Virtualizácia je moderný prístup k správe IT infraštruktúry, s pomocou ktorému vieme organizáciám SAV poskytnúť virtuálne servery bez nutnosti vlastniť fyzické hardvérové zariadenia.

Vďaka prevádzkovanému virtualizačnému prostrediu môžu organizácie SAV získať prístup k výpočtovým prostriedkom a kapacitám, ktoré potrebujú pre svoje projekty a aplikácie, bez nutnosti investovať do vlastného hardvéru a jeho údržby. Pracovníci Výpočtového strediska SAV sa postarajú o nastavenie a konfiguráciu virtuálnych serverov podľa potrieb každej organizácie.

Pre virtuálne servery zabezpečujeme aj bezplatné SSL certifikáty, ktoré zabezpečujú šifrovanie dát medzi webovým prehliadačom a webovým serverom, čím chránia citlivé informácie pred odchytením a manipuláciou tretími stranami. Potvrdzujú totožnosť webovej stránky a sú kľúčové pre zabezpečenie stránok, ktoré spracúvajú citlivé informácie.

Zodpovedný pracovník

Ing. Michal Kadúc

T:+421 2 3229 3115