Kontakt

Adresa

Centrum spoločných činností SAV, v.v.i.
Výpočtové stredisko SAV

Dúbravská cesta 9
845 35 Bratislava

T:+421 2 3229 3111

Riaditeľ

Ing. Michal KADÚC

T:+421 2 3229 3115

Sekretariát

Mgr. Štefánia MUČIČKOVÁ

T:+421 2 3229 3111

Vedúci oddelení

Sieťové služby a infraštruktura

Ing. Michal KADÚC

T:+421 2 3229 3115

Webové služby a
propagácia

Pavol HERDA

T:+421 2 3229 3116

Vysokovýkonná výpočtová technika

Mgr. Filip HOLKA, PhD.

T:+421 2 3229 3110