Web hosting

Podmienky využívania webservera

na Výpočtovom stredisku SAV

  • Webserver sa môže využívať iba na účely publikovania na webe, nesmie sa využívať ako úložisko dát, alebo ako prostriedok na prenášanie súborov
  • Služby Webservera môže využívať bezplatne každá organizácia SAV
  • Každá organizácia SAV môže mať aj viacero samostatných stránok (napríklad pre časopisy, vedecké spoločnosti, projekty…)
  • Za obsah stránok zodpovedá riaditeľ organizácie SAV
  • Riaditeľ písomne poverí jedného pracovníka správou všetkých stránok organizácie SAV (ďalej len poverený pracovník). Poverený pracovník zabezpečuje komunikáciu medzi VS SAV a organizáciou SAV. Komunikácia medzi VS a povereným pracovníkom (okrem žiadosti o vytvorenie webového priestoru) sa môže realizovať ľubovoľne (e-mailom, telefonicky, osobne, písomne)
  • Stránky organizácie SAV môže editovať viacero ľudí (spolutvorcovia stránky). Poverený pracovník žiada o vytvorenie a zrušenie FTP prístupu pre jednotlivých ľudí. Pre každého spolutvorcu stránky určuje adresáre, ktoré má právo editovať. Pri vytváraní osobných stránok zamestnancov SAV platí pravidlo, že osobné stránky zamestnancov SAV sa nachádzajú v rámci adresárovej štruktúry ústavu, pod ktorý patria. Napr. www.nazov-ustavu.sav.sk/meno-pracovnika.
  • O zriadenie novej stránky písomne žiada poverený pracovník formou poskytnutého formuláru
  • Nová stránka môže mať v prípade záujmu adresu v rámci domény „sav.sk“ (napr. www.vedeckaspolocnost.sav.sk)
  • Registráciu samostatnej domény upravujú zásady registrácie DNS záznamov
  • Nie je nárok na samostatnú IP adresu pre stránku