VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Hlasové služby pre SAV pomocou VoIP

Od januára 2012 prevádzkujeme samostatnú VoIP telefónnu ústrednu pripojenú na dodávateľa telefónnej služby GTS Slovakia sro. Pomocou tejto ústredne je obsluhovaných niekoľko samostatných ústavov SAV aj samotné Výpočtové stredisko. Našou ambíciou je zjednotiť obsluhu telefónie na tejto platforme v celom areáli SAV na Dúbravskej ceste a prípadne i ostatné ústavy na území Bratislavy.
Výhodou je, že telefónny signál vedieme formou dátoveho toku v existujúcej sieti SAV. Zjednodušuje sa tým servis a dohľad nad kvalitou služby, lebo všetky používané technické prostriedky sú v správe akadémie prostredníctvom Výpočtového strediska. Takto sme schopní obsluhovať telefónne ústredne samotných ústavov ale aj individuálne telefónne aparáty či mobilné zariadenia jednotlivých pracovníkov ktorí sú štandardne pripojení k dátovej sieti SAV a SANET. Technológia VoIP umožňuje veľkú variabilitu pripojených koncových zariadení čo vytvára dobré podmienky na rozširovanie existujúcej štruktúry telefónie v SAV a jej dynamické zmeny nad rámec už zabehnutej klasickej telefónie.
Aktuálne sú pripojené:
  • Výpočtové stredisko
  • Geologický ústav (aj pracovisko v Banskej Bystrici)
  • Ústav Polymérov
  • Jazykovedný ústav Jána Stanislava
  • Neuroimunologický ústav
  • Ústav normálnej a patologickej fyziológie
  • Suza
Máme pripravené podmienky pre okamžité pripojenie ďaľších ústavov. O podrobnostiach a podmienkach sa informujte u Ing. Viktora Valentínyho.