VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Programové vybavenie

Na vytváranie videokonferenčných prenosov používame voľne šíriteľný software SeeVogh research network - nástupcu systému EVO (Enabling Virtual Organizations) a osvedčil sa nám aj produkt WeBEX či BlueJeans. Použitie videokonferenčnej miestnosti je efektívne a znižuje prevádzkové náklady riešiteľov projektov, ktorí môžu mať rýchlo dostupnú komunikáciu medzi svojimi vedecko-výskumnými pracovníkmi, či inými odborníkmi vo svete bez nutnosti cestovania, alebo používania platených telefónnych hovorov.
Pre prenos prednášok bez možnosti vstupovania do vysielania zo strany poslucháčov sa osvedčil program VLC.
Samozrejme existuje ešte veľa programov ktoré umožňujú používať videokonferenciu alebo aspoň videotelefónny hovor. Ich použitie na našich prostriedkoch je nutné vopred konzultovať a odskúšať.
Odporúčané linky: http://research.seevogh.com
 

VIDEOKONFERENCIE