VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Služby

Prenájom učebne - ponúkame pracovníkom SAV ako bezplatnú službu na:
  • uskutočnenie pracovných porád a diskusií riešiteľov projektov, ktorí sú na rôznych pracoviskách i vo svete (kapacita miestnosti maximálne 20 osôb)
  • prenos a záznam prednášok
  • sprístupnenie voľných videokonferencií vo svete
  • uskutočnenie spojenia pri výučbe cudzích jazykov so zahraničnými lektormi
  • uskutočnenie vstupných pohovorov pri výberových konaniach s uchádzačmi zo vzdialených miest
Prenájom techniky - ponúkame pracovníkom SAV ako bezplatnú službu na:
  • snímanie, záznam a prenos prednášok, seminárov a rôznych akcií z ktorých potrebujete urobiť videokonferenčný prenos alebo audiovizuálny záznam
Ponúkame školenia pre zaškolenie vašich pracovníkov na správu Vašich videokonferenčných systémov.
O podmienkach realizovania videokonferencií v spolupráci s Výpočtovým strediskom sa informujte u Ing. Viktora Valentínyho alebo na sekretariáte VS.
 

VIDEOKONFERENCIE