VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Základné informácie

Od roku 2006 Výpočtové stredisko SAV zabezpečuje pracovníkom ostatných ústavov SAV internetovú službu - Videokonferenciu. Táto služba je oproti statickým webovým stránkam a mailovej komunikácii ďaľším prostriedkom na komunikáciu, výmenu informácií a zdieľanie skúseností pri riešení úloh výskumu. Umožnuje riešiteľom medzinárodných i národných projektov využívať multimediálne prenosy na rýchlu a lacnú komunikáciu s partnermi a prezentáciu výsledkov prakticky po celom Svete. Výhodou je, že ľudia sú cez videokonferenciu dosiahnuteľný aj na ich mobilných zariadeniach bez ohľadu na platformu zariadenia (rôzne mobilné telefóny, tablety, smartfóny od rôznych výrobcov).
Aktuálne máme k dispozícii videokonferenčnú techniku inštalovanú v učebni, kde je miesto pre 12 (maximálne 20) poslucháčov. Toto riešenie umožňuje realizovať videokonferenčné prenosy prednášok, seminárov a porád.
Ďalej máme pripravenú aj mobilnú techniku, ktorou vieme zabezpečiť videokonferencie a záznamy z rôznych iných priestorov mimo Výpočtového strediska, kde sa usporadúvajú akcie ústavov SAV. Techniku obsluhujú pracovníci s niekoľkoročnými skúsenosťami s prenosovou technikou.
 

VIDEOKONFERENCIE