VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Štatistiky

Stav programu SELECT v SAV
62 pracovísk SAV má podpísané Podmienky pripojenia k programu SELECT.
68 pracovísk určilo kontaktné osoby k programu SELECT.
Program SELECT v SAV je účinný už od roku 2000. Už do roku 2004 bolo zakúpených vyše 2400 licencií, na ktoré bolo vynaložených takmer 100 000 USD. Kedže ceny softvéru v SELECTe sú niekedy až niekoľkonásobne nižšie oproti bežnej komercii, úspora prostriedkov je značná.
Od 1.6.2004 bola uzatvorená nová zmluva SELECT 6, ktorej platnosť skončila v roku 2007. V jej rámci bolo zakúpených asi 1200 licencií.
Na ústavoch SAV kontinuálne prebieha inovácia softvéru. Od októbra 2010 do apríla 2013 bolo zakúpených vyše 2400 licencií.
 

SELECT