VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Služby

VS poskytuje nasledovné služby:
 • Napaľovanie a zapožičiavanie MS softvéru
  Vo Výpočtovom stredisku sú inštalačné médiá produktov uvádzaných v cenníku programu SELECT. Organizácia SAV zapojená do programu SELECT si môže inštalačné médiá zapožičať (viď Podmienky pripojenia k programu SELECT) alebo môže požiadať VS formou objednávky o vytvorenie (napálenie) kópií natrvalo pre organizáciu. Ďalej uvedieme odporúčaný postup k získaniu kópií médií natrvalo.
  Poznámka: Podmienkou získania kópií médií natrvalo je pridelená licencia na produkt, z ktorého chcete mať kópiu.
  Odporúčaný postup:
  1. Napíšte si zoznam produktov (v zmysle názvov v pridelených licenciách), z ktorých chcete získať médiá natrvalo. Zoznam pošlite mailom do VS (Blazej.Vuckovski@savba.sk), aby ste si overili, či inštalačné médiá na Vami uvedené produkty sú vo VS.
  2. Po potvrdení, že médiá VS vlastní, napíšte objednávku na napálenie kópií inštalačných médií a pošlite do VS.
  3. V rámci kapacitných možností VS obdržíte po určitej dobe médiá spolu s faktúrou za médium, napálenie prípadne poštovné (ak si médiá neprevezmete osobne).
  Poznámka: do faktúry neuvádzajte názvy produktov, na ktoré ste ešte neobdržali licenciu.
  Za napálenie CD/DVD treba priniesť zodpovedajúci počet čistých nosičov.
 • Konzultácie
  K inštalácii produktov poskytuje VS v prípade potreby konzultácie, takisto aj v prípade licenčných otázok. Kontaktujte Bc. Blažeja Vučkovského, e-mail: Blazej.Vuckovski@savba.sk, tel.: 02/ 3229 3122 v dňoch utorok a štvrtok, v čase 10.00 – 16.00 hod.
 • Aktualizované cenníky
  K dispozícii sú pravidelne aktualizované cenníky produktov. Cenník pozostáva zo štyroch častí:
  1. Netriedený kompletný cenník
  2. Aplikácie (aplikačné programové produkty)
  3. Operačné systémy
  4. Serverové produkty
  Netriedený kompletný cenník obsahuje všetky ostatné tri súčasti s plným počtom 12 stĺpcových položiek. Cenník je aktualizovaný každý mesiac a do objednávky treba uviesť z aktuálneho cenníka nasledovné položky: Part Number, názov produktu (celú položku z cenníka), prípadne aj cenu v USD.
Orientačné ceny niektorých licencií:
Cena v EUR je uvádzaná už po odpočítaní 6% zľavy platnej pre SAV. K tejto cene je ale treba pripočítať 20% DPH. Cena je pre pracovisko orientačná a do objednávky sa neuvádza.
Windows Professional 8 ....... 59 EUR
Office ProPlus 2013 ....... 66 EUR
PowerPoint 2013 ....... 26 EUR
Word 2013 ....... 26 EUR
Excel 2013 ....... 26 EUR
Windows Server Standard 2012 ....... 200 EUR
Užitočné poznámky:
Ceny štandardných licencií operačných systémov sú už len typu Upgrade, t.j. je potrebné mať nejakú predošlú verziu licencovanú. Výnimkou sú serverové produkty, kde sa dá zakúpiť plnohodnotná licencia. Inak sa na počítač dá kúpiť operačný systém iba mimo programu SELECT, napríklad ako OEM verzia na nový hardware. Ak máte zakúpenú licenciu na nejaký produkt, tak môžete mat nainštalovanú aj nižšiu verziu produktu v rovnakej jazykovej verzii. Ak ide o inú jazykovú verziu, tak jej cena v cenníku musí byt nižšia ako je cena aktuálnej jazykovej verzie licencie.
 

SELECT