VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Základné informácie

Program Microsoft Select je multilicenčná zmluva určená pre vzdelávacie inštitúcie, ktorá umožňuje nakupovať s výraznou zľavou (niekedy až 10-násobne oproti bežným komerčným cenám) licencie na produkty Microsoft počas obdobia 2 rokov. Na základe rámcovej zmluvy Microsoft SELECT podpísanej medzi spoločnosťou Microsoft a Ministerstvom školstva SR v apríli 2002 na ďalšie obdobie, ďalej vykonávacej prihlášky podpísanej medzi Výpočtovým strediskom a spoločnosťou Microsoft a na základe zmluvy o dodávkach programových produktov Microsoft podpísanej medzi Výpočtovým strediskom a spoločnosťou EXE, s.r.o.* sa Výpočtové stredisko SAV stalo vykonávacím strediskom programu Microsoft SELECT pre Slovenskú akadémiu vied. Pracoviská SAV majú takto možnosť zapojiť sa do programu SELECT, ktorý umožňuje zakúpiť licencie na používanie programového vybavenia spoločnosti Microsoft za výhodných cenových podmienok. Na základe vyššie uvedených zmlúv musí každá organizácia SAV, ktoré má záujem o pripojenie do programu SELECT, súhlasiť s podmienkami pripojenia do programu SELECT. Informácie o podmienkach pripojenia k programu SELECT sa nachádzajú na webovej stránke VS SAV.
Web stránku programu SELECT nájdete na tejto adrese: www.select.sav.sk
* Obidve zmluvy sa pravidelne predlžujú vždy na určité obdobie. Posledná zmluva medzi Ministerstvom školstva a spoločnosťou Microsoft platí od roku 2013.
Správca licencií: Bc. Blažej Vučkovski
 

SELECT