VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Technické prostriedky

VS dostáva všetok softvér, ktorý sa dá zakúpiť cez program SELECT. Okrem toho, že pre objednávateľov licencií je možné zapožičanie, VS umožňuje aj napálenie požadovaného SW. Výmenou za napálanie je treba čistý nosič.
 

SELECT