VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Vzdelávacie centrum

Vzdelávacie centrum VS SAV vzniklo s cieľom zabezpečiť prostredie a nástroje na vzdelávanie pracovníkov Výpočtového strediska a používateľov služieb VS SAV - pracovníkov SAV aj externých organizácií. VC VS SAV zabezpečuje v rámci svojich možností konzultačno-metodické a školiace služby v oblasti vedecko-technických výpočtov, počítačových systémov, programového vybavenia a počítačových sietí a organizuje školenia a kurzy v oblasti výpočtovej techniky. Jeho úlohou je tiež propagovať činnosť a služby VS SAV a skvalitňovať komunikáciu medzi používateľmi a VS SAV. Informácie o školeniach sa nachádzajú na tejto stránke.
Zodpovedný pracovník: Mgr. Štefánia Mučičková