VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

6. implementačná fáza PRACE

Program: Horizont 2020
Typ projektu: medzinárodný
Akronym: PRACE-6IP
Riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš, PhD.
Dátum trvania: 1.5.2019 - 30.6.2022
Opis: -
Web: http://www.prace-ri.eu/prace-sixth-implementation-phase-prace-6ip-project/