VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

SANET do škôl

Program: Iné projekty
Typ projektu: národný
Akronym: -
Riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Dátum trvania: 1.4.2007 -
Opis: Budovaním metropolitných sietí umožniť pripojenie stredných škôl na chrbticovú sieť SANET
Web: -