VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Aktuálne projekty

SANET do škôl
Program: Iné projekty
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.4.2007 -
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 15.1.2010 -
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 15.1.2010 -