VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Aktuálne projekty

6. implementačná fáza PRACE
Program: Horizont 2020
Typ projektu: medzinárodný
Dátum trvania: 1.5.2019 - 31.12.2021
SANET do škôl
Program: Iné projekty
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.4.2007 -
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie - Konvergencia
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021
Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie – Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 15.1.2010 - 30.4.2021