VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Aktuálne projekty

Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie
Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.11.2020 - 1.11.2022
SANET do škôl
Program: Iné projekty
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.4.2007 -