VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Aktuálne projekty

6. implementačná fáza PRACE
Program: Horizont 2020
Typ projektu: medzinárodný
Dátum trvania: 1.5.2019 - 30.6.2022
Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC
Program: Horizont 2020
Typ projektu: medzinárodný
Dátum trvania: 1.9.2020 - 1.9.2022
Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie
Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.11.2020 - 1.11.2022
SANET do škôl
Program: Iné projekty
Typ projektu: národný
Dátum trvania: 1.4.2007 -