VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

doc. Mgr. Michal Pitoňák, PhD.

Pozícia: Vývojár aplikačných softvérov
E-mail:
Tel.: 02/ 3229 3109
Osobná webstránka: -