VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Ing. Imrich Lenharčík

Pozícia: Metodik školení VVT
E-mail:
Tel.: 02/ 3229 3113
Osobná webstránka: -