VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Pracovníci Výpočtového strediska

Titul Meno Pozícia E-mail Telefón
Mgr., PhD. Federič Jozef Vývojár aplikačného softvéru 02/ 3229 3114
Ing., PhD. Gall Marián Vývojár HPC aplikácií 02/ 3229 3109
Mgr., PhD. Holka Filip Vedúci oddelenia administrácie VVT 02/ 3229 3110
Jančár Peter Technik PO a BOZP, správca budovy 02/ 3229 3121
Ing. Kadúc Michal Vedúci organizačnej zložky 02/ 3229 3115
Ing. Lenharčík Imrich Metodik školení VVT 02/ 3229 3113
Ing. Magulová Iveta Manažérka ekonomických činností 02/ 3229 3126
Matúš Martin Odborný asistent 02/ 3229 3116
prof. RNDr., DrSc. Noga Jozef Koordinátor medzinárodnej spolupráce PRACE
Ing. Novák Pavol Správca informačného systému 02/ 3229 3125
RNDr. Obadalová Gabriela Analytik aplikačných programov 02/ 3229 3113
Mgr. Orság Matej Vedúci monitorovacieho pracoviska 02/ 3229 3123
RNDr., CSc. Pevala Anton Správca SELECT 02/ 3229 3122
doc. Mgr., PhD. Pitoňák Michal Vývojár aplikačných softvérov 02/ 3229 3109
doc. Ing., PhD. Šperka Martin Vedúci Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku, VS SAV 02/ 3229 3131
Ing. Šurka Jozef Technik počítačových sietí a systémov 02/ 3229 3162
Urban Dávid Špecialista prevádzky sietí a služieb +421 2 3229 3127
MSc. Valčo Miloslav Administrátor VVT 02/ 3229 3114
RNDr., CSc. Valenčík Ľubomír Analytik softvérových činností 02/ 3229 3117
Bc. Vučkovski Blažej Správca informačného systému 02/ 3229 3162