VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Pracovníci Výpočtového strediska

Titul Meno Pozícia E-mail Telefón
Mgr., PhD. Blaško Martin
Mgr., PhD. Demovič Lukáš Vývojár aplikačných softvérov 02/ 3229 3112
Mgr., PhD. Federič Jozef Vývojár aplikačného softvéru 02/ 3229 3114
Ing. Hlaváč Tomáš Webový vývojár 02/ 3229 3116
Mgr., PhD. Holka Filip Vedúci oddelenia administrácie VVT 02/ 3229 3110
Mgr. Jura Martin
Ing. Kadúc Michal Riaditeľ organizačnej zložky 02/ 3229 3115
Ing. Kohút Štefan
Ing. Lenharčík Imrich Metodik školení VVT
Matúš Martin Odborný asistent 02/ 3229 3116
Ing. Novák Pavol Správca informačného systému 02/ 3229 3125
RNDr. Obadalová Gabriela Analytik aplikačných programov 02/ 3229 3113
Mgr. Ondrejkovič Robert 02/ 32293105
Mgr. Orság Matej Vedúci monitorovacieho pracoviska 02/ 3229 3123
Ing. Smaženka Opál Monika Ekonóm 02/ 3229 3126
doc. Ing., PhD. Šperka Martin Vedúci Múzea počítačov, VS CSČ SAV 02/ 3229 3131
Ing. Šurka Jozef Technik počítačových sietí a systémov 02/ 3229 3162
MSc. Valčo Miloslav Administrátor VVT 02/ 3229 3114
RNDr., CSc. Valenčík Ľubomír Analytik softvérových činností 02/ 3229 3117
Bc. Vučkovski Blažej Správca informačného systému 02/ 3229 3162
Ing. Zajíčková Irena 02/3229 3155
Ing. Zemanová Martina