VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Pracovníci Výpočtového strediska

Titul Meno Pozícia E-mail Telefón
Mgr., PhD. Federič Jozef Vývojár aplikačného softvéru 02/ 3229 3114
Ing., PhD. Gall Marián Vývojár HPC aplikácií 02/ 3229 3109
Ing. Hlaváč Tomáš Webový vývojár 02/ 3229 3116
Mgr., PhD. Holka Filip Vedúci oddelenia administrácie VVT 02/ 3229 3110
Mgr. Hyryavets Halyna Špecialista pre styk s verejnosťou 02/ 3229 3113
Ing. Kadúc Michal Riaditeľ organizačnej zložky 02/ 3229 3115
Ing. Kohút Štefan
Matúš Martin Odborný asistent 02/ 3229 3116
prof. RNDr., DrSc. Noga Jozef Koordinátor medzinárodnej spolupráce PRACE
Ing. Novák Pavol Správca informačného systému 02/ 3229 3125
RNDr. Obadalová Gabriela Analytik aplikačných programov 02/ 3229 3113
Mgr. Orság Matej Vedúci monitorovacieho pracoviska 02/ 3229 3123
doc. Mgr., PhD. Pitoňák Michal Vývojár aplikačných softvérov 02/ 3229 3109
doc. Ing., PhD. Šperka Martin Vedúci Múzea počítačov, VS CSČ SAV 02/ 3229 3131
Ing. Šurka Jozef Technik počítačových sietí a systémov 02/ 3229 3162
Urban Dávid Špecialista prevádzky sietí a služieb +421 2 3229 3127
MSc. Valčo Miloslav Administrátor VVT 02/ 3229 3114
RNDr., CSc. Valenčík Ľubomír Analytik softvérových činností 02/ 3229 3117
Bc. Vučkovski Blažej Správca informačného systému 02/ 3229 3162