VÝPOČTOVÉ STREDISKO

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

WEBSAV: Služby - Storin

Storin je služba monitoringu médií určená pre všetkých zamestnancov SAV. Špecializovaná organizácia Storin, s.r.o. vyhľadáva a spracúva množstvo informácií z rozhlasu, televízie a tlače a následne ich zasiela emailom svojim klientom vo forme publicistických článkov. Periodicita je raz alebo dvakrát denne. Prijaté články z predplatených tematických okruhov sú automaticky zverejňované v Intranete na stránke www.sav.sk. Všetci zamestnanci SAV môžu tieto články čítať a fulltextovo prehľadávať.

Správy zo služby Storin môžete dostávať dvomi spôsobmi:
 • prostredníctvom emailov
  Za týmto účelom bola vytvorená emailová skupinová adresa media-monitoring a členovia tejto skupiny dostávajú články aj emailom. Monitoring médií na túto adresu chodí denne vo forme RTF dokumentu, ktorý je možné otvoriť v Microsoft Word.
  O zaradenie do skupinovej adresy ako aj odhlásenie z adresy môžete požiadať na

 • prostredníctvom intranetu www.sav.sk
  K tejto službe sa dá pristupovať cez menu hlavnej stránky WEBSAV. Prístup cez horné menu: Intranet - Informačný servis - Storin. Po prihlásení sa užívateľa do Intranetu sa užívateľovi zobrazí zoznam služieb, ktoré sú mu v rámci Intranetu poskytované. Každý zamestnanec SAV má nárok pristupovať k službe Storin. Po kliknutí na hlavnú stránku služby Storin sa zobrazí zoznam aktuálnych informácií. Ten je možné filtrovať podľa typu správy nasledovne:
  • Veda a SAV - v tejto kategórii sa nachádzajú správy z vedeckej oblasti
  • Prehľad udalostí - v tejto časti sa nachádzajú správy z politiky
  • Všetky - tento filter zobrazuje všetky správy z oboch predchádzajúcich kategórií
  V prípade, že sa chce užívateľ Intranetu vrátiť k starším správam, definuje v položkách "Dátum Od" a "Dátum Do" časový úsek a po stlačení tlačidla "Hľadaj" sa zobrazia všetky správy, ktoré spĺňajú dané časové kritériá.

  Tak isto môže užívateľ Intranetu hľadať aj podľa reťazca. Ak si napr. pamätá, že čítal niečo o chémii, zadá do položky "Kľúčové slovo" slovo "chémia" a po stlačení tlačidla "Hľadaj" sa mu zobrazia všetky správy, ktoré v sebe obsahujú slovo "chémia".
 

WEBOVÉ SLUŽBY