VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Služby

 • Tvorba webových stránok

  VS SAV ponúka tvorbu nových webových stránok, alebo úpravy pôvodných webových stránok. Webové stránky sú funkčnosťou vždy prispôsobené požiadavkám záujemcov. Grafický dizajn tvorený podľa potrieb stránky.
 • Hlavná stránka www.sav.sk

  Ponúkame možnosť prezentovať ústavy SAV cez informačné stránky ústavov a cez odkazy na ich vlastné web stránky. Ďalej ponúkame všeobecné informácie o SAV, online katalóg knižnice, služby VS SAV, prierezové stránky časopisov, SAV v 7. rámcovom programe EÚ a pod., ďalej prezentujeme aktuálne informácie, najbližšie vedecké podujatia a nasledovné ponuky popísané nižšie.
 • Informačné stránky ústavov

  Poskytujeme prezentáciu všetkých ústavov SAV. Na týchto stránkach sú zobrazované informácie o ústave, o pracovníkoch tohoto ústavu, linka na ich vlastnú www stránku ústavu a odkazy na časopisy ktoré vydávajú.
 • Domovská stránka organizácie

  Každá organizácia SAV môže mať svoju vlastnú domovskú stránku. Pre vytvorenie priestoru stačí vyplniť a poslať tento formulár. Táto služba je pre ústavy SAV bezplatná.
 • Stránka organizačnej zložky

  Tak isto ako v predchádzajúcom prípade môžu mať svoje stránky aj organizačné zložky, postup je rovnaký ako pri domovských stránkach organizácií.
 • Prierezová stránka

  Organizácia môže rovnakým spôsobom ako pri domovských stránkach požiadať o zriadenie priestoru prierezovej stránky na ktorej bude táto organizácia prezentovať svoje projekty a podobné výskumné správy.
 • Osobná stránka zamestnanca

  Každý zamestnanec SAV môže požiadať o zriadenie svojej vlastnej stránky na našom serveri, ktorá patrí pod ústav kde pracuje.
 • Hosťovanie stránok

  Ponúkame vytváranie a uloženie predchádzajúcich stránok na našom serveri. Týmto spôsobom je zabezpečené poskytovanie stránok pre členov SANETu, alebo pre ústavy SAV.
 • Diskusné fóra

  Poskytujeme pracovníkom SAV možnosť zapojiť sa do diskusných fór, možnosť vloženia príspevku a prijímanie odpovedí na príslušný oznam.
 • Dokumenty SAV

  Prezentujeme dokumenty Predsedníctva SAV, niektoré dokumenty sú prístupné všetkým užívateľom, ale niektoré len pre prihlásených užívateľov do Intranetu.
 • Aktuality SAV

  Na hlavnej stránke SAV zverejňujeme aktuality zo SAV, ktoré vkladá tlačový odbor P SAV.
 • Správy SAV

  Ponúkame časopis Správy SAV, kde si môžete prečítať články s udalosťami, uskutočňované konferencie, nové knihy, rozhovory, oznamy, ocenené publikácie a pod.
 • Intranet

  Poskytujeme možnosť po prihlásení sa do Intranetu čítať oznamy a dokumenty určené len pre pracovníkov SAV a vykonávať zmeny vo vlastnej inštitúcií podľa pridelený práv.
 • Prístupové práva

  A. Automaticky získané práva - práva, ktoré má mať pridelene každý pracovník SAV. Pri každom nalogovaní sa do Intranetu je kontrolované, či sú človeku priradené a ak nie, tak sa mu priradia:
  • Oznamy a dokumenty SAV
  • Editácia vlastných nastavení
  • Storin
  B. Manuálne nastavované práva - nastaví ich manuálne operátor www.sav.sk na žiadosť od príslušného pracovníka (riaditeľa organizácie, povereného pracovníka v organizácii a podobne).
  B.1. Štandardné práva
  • Administrátor fóra
  • Administrátor tímu
  • Správca dokumentov SAV
  • Správca komisie
  • Medzinárodné projekty
  • Projekty národných agentúr
  • Údaje o organizácii
  • Údaje o pracovníkoch
  • Časopisy
  • Vedecké podujatia
  • Pracovné ponuky
  • Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
  B.2. Práva pre elektronickú verziu Výročnej správy organizácie SAV
  • Aktivity v orgánoch SAV - Admin
  • Aktivity zamestnanca pre vládu SR, NR SR, ÚOŠS SR a iné organizácie - Admin
  • Doktorandi
  • ELVYS - generovanie Výročnej správy organizácie SAV
  • ELVYS - generovanie Výročnej správy organizácie SAV - jednotlivé kapitoly
  • Iné členstvá - Admin
  • Medzinárodná vedecká spolupráca
  • Nadácie a fondy pri pracovisku
  • Patentová a licenčná činnosť
  • Pedagogická činnosť zamestnanca - Admin
  • Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou
  • Spolupráca s VŠ, univerzitami a inými subjektmi
  • Vedecko-popularizačná činnosť organizácie
  • Vedecko-popularizačná činnosť zamestnanca - Admin
  • Voľné texty
  • Vyznamenania a ceny za vedeckú a inú činnosť - Admin
  • Zvyšovanie kvalifikácie a členstvá - Admin
  C. Intranetové práva, vyplývajúce z členstva v intranetových tímoch
  Nastavuje ich administrátor konkrétneho tímu a riadi sa nimi možnosť editácie dátových zdrojov tohto tímu (v súčasnosti oznamov a dokumentov).
  Patria sem:
  • Publikovanie oznamov pre Internet
  • Publikovanie oznamov pre pracovníkov SAV
  • Publikovanie oznamov pre tím
  • Publikovanie dokumentov pre Internet
  • Publikovanie dokumentov pre pracovníkov SAV
  • Publikovanie dokumentov pre tím
  • Supereditor
 • Webmail

  Možnosť sťahovať si poštu bez nainštalovaného klienta pre prácu s poštou. Na webmail sa dá prejsť priamo z hlavnej stránky SAV, alebo cez adresu http://savba.savba.sk/.
 • Telefónny zoznam

  Každý ústav má telefónny zoznam umiestnený na informačnej stránke SAV, o tento zoznam sa stará vždy určená osoba v ústave. Tento tzv. webmaster informačnej stránky ústavu má pridelené práva Údaje o organizácii a Údaje o pracovníkoch.
 • Storin

  Pre prihlásených pracovníkov do Intranetu umožňuje táto služba čítať správy dodávané externou firmou, toto právo sa získava automaticky po pridelení prístupu do Intranetu
  Viac o službe Storín si prečítajte tu...
 • Fulltextové vyhľadávanie

  Vyhľadávanie v rámci stránok www.sav.sk.
 • Konzultácie

  Prípadné nejasnosti je možné konzultovať cez email, alebo telefonicky s webmasterom.
  e-mail:
  tel: + 421 2 3229 3116
 

WEBOVÉ SLUŽBY