VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Pravidlá

Výpočtové stredisko je prevádzkovateľom informačného systému Slovenskej Akadémie Vied na báze protokolu http (WEBSAV).
Systém sa skladá z dvoch základných častí:
 • Stránka www.sav.sk
 • Stránky jednotlivých organizačných zložiek

Podmienky využívania webservera na Výpočtovom stredisku

Organizačné informácie

 • Webserver sa môže využívať iba na účely publikovania na webe, nesmie sa využívať ako úložisko dát, alebo ako prostriedok na prenášanie súborov
 • Služby WEB servera môže využívať bezplatne každá organizačná zložka SAV (organizácia SAV, kabinet, odborový zväz a podobne)
 • Každá organizačná zložka môže mať aj viacero samostatných stránok (napríklad pre časopisy, vedecké spoločnosti...)
 • Za obsah stránok zodpovedá riaditeľ (vedúci) organizačnej zložky
 • Riaditeľ písomne poverí jedného pracovníka správou všetkých stránok organizačnej zložky (ďalej len poverený pracovník). Poverený pracovník zabezpečuje komunikáciu medzi VS SAV a organizačnou zložkou. Komunikácia medzi VS a povereným pracovníkom (okrem žiadosti o vytvorenie www priestoru) sa môže realizovať ľubovoľne (emailom, telefonicky, osobne, písomne ...)
 • Stránky organizačnej jednotky môže editovať viacero ľudí (spolutvorcovia stránky). Poverený pracovník žiada o vytvorenie a zrušenie FTP prístupu pre jednotlivých ľudí. Pre každého spolutvorcu stránky určuje adresáre, ktoré má právo editovať. Pri vytváraní osobných stránok zamestnancov SAV platí pravidlo, že osobné stránky zamestnancov SAV sa nachádzajú v rámci adresárovej štruktúry ústavu, pod ktorý patria. Napr. www.nazov-ustavu.sav.sk/meno-pracovnika.
 • O zriadenie novej stránky písomne žiada poverený pracovník formou poskytnutého formuláru
 • Nová stránka môže mať v prípade záujmu adresu v rámci domény "sav.sk" (napr. www.vedeckaspolocnost.sav.sk)
 • Registráciu samostatnej domény upravujú zásady registrácie DNS záznamov
 • Nová stránka bude zriadená spravidla do 1 pracovného dňa
 • Nie je nárok na samostatnú IP adresu pre stránku
 • Raz ročne VS SAV vypracuje pre každú organizačnú zložku správu u využívaní služieb webservera, kde bude uvedený zoznam stránok a spolutvorcov stránky, a ďalšie informácie. Poverený pracovník určí, ktoré z uvedených služieb sa budú prevádzkovať naďalej a ktoré sa zrušia. Správu odsúhlasí podpisom riaditeľ organizačnej zložky
 

WEBOVÉ SLUŽBY