VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Referencie

web
Elektronické knihy SAV
web
Elektronické noviny SAV
web
Kongresové centrum SAV
web
Machina - Centrum pre Materiály, vrstvy a systémy pre Aplikácie a CHemIcké procesy v extrémNych podmienkAch
web
Meniace sa Slovensko očami satelitov
DVD publikácia obsahujúca všetky charakteristiky krajiny, ktoré možno získať zo satelitných údajov.
Publikácia:
BARKA, Ivan - BETÁK, Juraj - BUCHA, Tomáš - CEBECAUER, Tomáš - FERANEC, Ján - HAGUE IGONDOVÁ, Miroslava - HEFTY, Ján - HERDA, Pavol - HLAVÁČ, Tomáš - HUSÁRIK, Marek - JANÁK, Juraj - KAŇÁK, Ján - KUDELA, Karel - MIŠKOVÁ, Monika - NOVÁČEK, Jozef - NOVÁKOVÁ, Martina - SVIČEK, Michal - SVOREŇ, Ján - ŠÚRI, Marcel - TAKÁČ, Jozef. Meniace sa Slovensko očami satelitov [elektronický zdroj]. Editor Ján Feranec. Bratislava : Veda, 2012. DVD + 72 s. textová časť. Názov z DVD. Požaduje sa Adobe Flash Player. ISBN 978-80-224-1285-8.
Citácie:
[6] KOPECKÁ, Monika. Satelity zamerané na Slovensko. In Učiteľské noviny : dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní, 2013, roč. LX, č. 25, s. 24. ISSN 0139-5769.
[6] KOSTÚRIKOVÁ, A. Meniace sa Slovensko očami satelitov. Interaktívna DVD publikácia. In Enviromagazín, 2013, roč. 18, č. 5, s. 24-25.
[6] VOŽENÍLEK, V. Literární rubrika : Feranec, J. (ed.) Meniace sa Slovensko očami satelitov. In Geodetický a kartografický obzor, 2014, roč. 60/102, č. 4, s. 94-95.
web
Odborový zväz SAV
web
Slovenská akadémia vied
web
Stravovanie Demovič
web
Stravovanie v SAV
web
Ústav dejín umenia SAV
web
Ústav svetovej literatúry SAV
 

WEBOVÉ SLUŽBY