VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Základné informácie

Výpočtové stredisko SAV je prevádzkovateľom sieťového informačného systému Slovenskej Akadémie Vied na báze protokolu http s názvom WEBSAV. WEBSAV umožňuje vzájomnú informačnú prepojenosť týchto inštitúcií. Ako otvorené, rýchle informačné médium zabezpečuje vnútornú informovanosť pracovníkov SAV, informovanosť spolupracujúcich organizácií i vonkajšiu informovanosť odbornej i laickej verejnosti. Pomocou WEBSAV s možnosťou rýchleho prístupu k informáciám sa zabezpečuje propagácia SAV, vedeckých výsledkov SAV, prepojenie na medzinárodné projekty a aktivity.
Odborný asistent: Martin Matúš
Analytik softvérových činností: RNDr. Ľubomír Valenčík, CSc.
V prípade problémov s web stránkami SAV nás kontaktujte na adrese , alebo telefonicky na čísle 02/ 3229 3116
 

WEBOVÉ SLUŽBY