VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Služby

Vysokovýkonné počítanie
 • Hardvér
  • Poskytovanie výpočtového času na superpočítači “Aurel” s možnosťou využitia až 4096 CPU jadier s architektúrou Power7 (126 výpočtových uzlov) s operačnou pamäťou 256 GB na výpočtový uzol s vysokorýchlostným proprietárnym dátovým prepojením s nízkou latenciou. Superpočítač má k dispozícii 600 TB úložného priestoru na externom diskovom poli s paralelným súborovým systémom s vysokou priepustnosťou a 320 TB na vnútornej diskovej polici.
  • Poskytovanie výpočtového času na počítačovom klastri s možnosťou využitia až 320 CPU jadier s architektúrou Power7, zloženom zo 18 uzlov s operačnou pamäťou 128 GB, 2 uzlov s operačnou pamäťou 256 GB, po 32 CPU jadier na uzol a jedným uzlom s operačnou pamäťou 1 TB a 64 výpočtovými jadrami, prepojených vysokorýchlostnou sieťou s nízkou latenciou – Infiniband. Klaster má k dispozícii 87 TB externého úložiska s paralelným súborovým systémom ako aj 1-3 TB lokálneho úložiska na výpočtový uzol.
 • Softvér a ostatné
  • K dispozícií sú kompilátory, matematické knižnice a softvérové prostriedky potrebné na efektívny beh paralelných programov.
  • K dispozícii sú taktiež open-source programy ako aj iné programy s akademickou licenciou na široké spektrum vedeckých výpočtov.
  • Používatelia majú možnosť kompilácie a používania vlastných alebo open-source programov ako aj iných programov ktorých použitie je legitímne z hľadiska príslušných licenčných podmienok.
 • Podpora používateľov
  • Pomoc pri kompilácii a ladení programov.
  • Pomoc pri nastavení prostredia pre efektívny paralelný chod programov.
  • Pomoc pri paralelizácii sériových programov, resp. zlepšení škálovania paralelných programov.
  • Pomoc pri definovaní a vytváraní analytického modelu doménového problému
  • Pomoc pri designe SW systému na základe definovaného analytického modelu
   • Návrh štruktúry systému a jeho chovania
   • Formulovanie algoritmov štandardného sériového vykonávania operácií a ich následnej paralelizácie
Vizualizácia - s použitím Open Source 2D a 3D SW (prípadne aj 3D stereo zobrazenia)
Neakademické využitie – nutná osobná konzultácia o možnostiach vzájomnej spolupráce prípadne participácii na spoločnom projekte
 

SLUŽBY VVT