VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Služby

Nastavenie klientov elektronickej pošty

Veľkost poštovej schránky: 2000 MB
Veľkosť odoslanej prilohy: 15 MB

Parametre nastavenia pre poštových klientov
  • Server prichádzajúcej pošty: savba.savba.sk, port:993 (IMAPs), port:995 (POP3s)
  • Server odchádzajúcej pošty (SMTP):
    • (v sieti SAV) mail.savba.sk, port:25
    • (mimo siete SAV) smtp.savba.sk, port:465 s overovanim mena a hesla ako na e-mail so zabezpečením TLS (STARTTLS)

Konzultácie

Poskytovanie konzultácií prostredníctvom e-mailu , alebo telefonicky na čísle 02/ 3229 3104.
 

E-MAILOVÉ SLUŽBY