VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Návody a inštrukcie

Nastavenie klientov elektronickej pošty

Veľkost poštovej schránky: 2000 MB
Veľkosť odoslanej prilohy: 15 MB
Parametre nastavenia pre poštových klientov:
Server prichádzajúcej pošty: savba.savba.sk, port:993 (IMAPs), port:995 (POP3s)
Server odchádzajúcej pošty (SMTP):
(v sieti SAV) mail.savba.sk, port:25
(mimo siete SAV) smtp.savba.sk, port:465 s overovanim mena a hesla ako na e-mail so zabezpečením TLS (STARTTLS)
 

E-MAILOVÉ SLUŽBY