VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Základné informácie

Elektronická pošta v SAV sa začala prevádzkovať v roku 1991 po vybudovaní kostrovej počítačovej siete SAV. Bola prvou službou prevádzkovanou na tejto sieti. Hoci hardvér a softvér používaný na prenos elektronickej pošty prešiel od roku 1991 viacerými zmenami, spôsob prenosu pošty zostal zachovaný. Posledná modernizácia prebehla v decembri 2013. Elektronickú poštu SAV používa v dnešných dňoch približne 3000 používateľov, patrí medzi najvyužívanejšie služby poskytované Výpočtovým strediskom.
Systémový administrátor elektronickej pošty: Ing. Michal Kadúc
V prípade problémov s elektronickou poštou nás kontaktujte na adrese , alebo telefonicky na čísle 02/ 3229 3104
 

E-MAILOVÉ SLUŽBY