VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Služby

 • Prevádzkovanie siete SAV Patrónka

  konfigurácia aktívnych prvkov a údržba funkčného stavu chrbticovej siete SAV, získavanie štatistík toku dát
 • Prevádzkovanie Zelenej hranice

  údržba chodového stavu, monitorovanie aktívnych prvkov ZH a získavanie štatistík toku dát
 • Pripojenie ústavov na sieť

  zabezpečenie prístupu lokálnych sietí ústavov na chrbticovú sieť SAV, resp. SANET
 • Prideľovanie IP adresy

  prideľovanie IP adresných blokov pre lokálne siete ústavov
 • Monitorovanie stavu siete

  monitorovanie funkčnosti siete, čo umožňuje rýchle diagnostikovanie výskytu poruchy a jej následné odstránenie
 • Analýza dátových tokov

  pri zhoršení prenosových vlastností siete pomocou sieťových nástrojov zanalyzujeme dátový tok a na základe vyhodnotenia sa urobia potrebné opatrenia
 • Konzultácie

  poskytovanie konzultácií prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky
 

SLUŽBY KONEKTIVITY