VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Používanie spoločnej počítačovej siete SAV

 1. Používanie cudzích použivateľských identifikácii je zakázané. Poskytovanie identifikácie tretím osobám je zakázané.
 2. Pri používaní tretích sietí je použivateľ povinný dodržiavať pravidlá ich používania.
 3. Sieť sa nesmie používať na komerčné účely.
 4. Činnosť, ktorou by bola obmedzená funkčnosť siete, alebo by boli obmedzení iní použivatelia, je zakázaná. Touto činnosťou je napr.:
  • Rozosielanie reťazových pôšt
  • Neoprávnené vnikanie do cudzích počítačov
  • Testovanie nových neoverených služieb siete
  • Rozosielanie hromadných pôšt
  • Používanie inej ako pridelenej IP adresy
 5. Na počítače, ktoré sú mimo správy VS SAV nie je dovolené udelovať prístupové práva pracovníkom nepracujúcim v SAV, bez písomného povolenia VS SAV.
 

SLUŽBY KONEKTIVITY