VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Základné informácie

Počítačová sieť SAV využíva pre komunikáciu optickú sieť SANET II, ktorá prepája univerzitné mestá v SR. SAV má svoje organizácie v regiónoch: Bratislava, Nitra, Tatry, Zvolen (B. Bystrica), Košice. Detašované pracoviská sú roztrúsené aj na Považí a tak organizácie SAV v sieti na území SR sú rozdelené do 6 regiónov:
Bratislava (Ivanka pri Dunaji, Trnava) 76 pracovísk SAV
Nitra (Mlyňany, Hurbanovo) 7 organizácií SAV
Zvolen (Banská Bystrica) 5 organizácií SAV
Košice (Michalovce) 14 organizácií SAV
Tatry (Poprad, Lipt. Mikuláš) 6 organizácií SAV
Považie (Trenčín, Piešťany, Pov. Bystrica, Martin) 5 organizácií SAV
V krajských mestách sa budujú metropolitné siete SANET II a k nim sa pripájajú organizácie SAV. Najzložitejšia sieť je v regióne Bratislava, kde koncentrovaným miestom výskumu je areál SAV - Patrónka, v ktorom je napojených 44 pracovísk SAV umiestnených v 23 budovách. Celá sieť SANET II aj SAV je vybudovaná na optike s rýchlosťou 1 Gb/s na prípojných sieťach a 10Gb/s na kostrovej sieti SR.
V r. 2001 a 2002 sa kostrová sieť SANET prebudovala na optické vlákna s novou topológiou a technológiou, ktoré boli v jednotlivých uzloch ukončené v gigabitových prepínačoch s technológiou Ethernet. Postupne sa prešlo v rámci kostrovej siete na 10Gb/s technológiu.
Výpočtové stredisko SAV spravuje sieť SAV v Bratislavskom regióne, kde patria aj lokality Smolenice, Dobrá Voda (2 organizácie SAV prepojené na sieť SANET cez uzol v Trnave) a časť regiónu Považie (2 organizácie SAV prepojené na sieť SANET cez uzol v Piešťanoch). V Bratislave a Ivánke pri Dunaji ( okrem areálu Patrónka) je do siete SAV pripojených 29 pracovísk SAV. Z toho 26 pracovísk SAV je pripojených prostredníctvom optického kábla s prenosovou rýchlosťou 1 Gb/s a 3 pracoviská SAV sú pripojené do siete rádiovým spojením s prenosovou rýchlosťou 11 a 30 Mb/s.
V areáli Patrónka je medzi budovami približne 5,2 km optických vlákien. V budovách sieť pokračuje prostredníctvom TP káblov s prenosovými rýchlosťami 1 Gb/s alebo 100 Mb/s a pripája sa na LAN organizácií. Pracoviská SAV v areáli Patrónka sú pripojené na kostrovú sieť SANET prostredníctvom smerovača CISCO a prepínača DELL, ktoré sú s chrbticovou sieťou SANETu prepojené prenosovou rýchlosťou 10 Gb/s. Pripojených je 35 organizácií SAV v 23 budovách, pričom niektoré organizácie majú aj viac pripojení, pretože sa nachádzajú vo viacerých budovách.
Výpočtové stredisko SAV je uzlom kostrovej siete SANET II a preto okrem organizácií SAV poskytuje služby aj iným členom občianskeho združenia SANET II. V súčasnosti VS SAV poskytuje služby a pripája do siete SANET 10 členov SANETu.
Vedúci monitorovacieho pracoviska: Mgr. Matej Orság
Sieťový špecialista: Ing. Jozef Šurka
 

SLUŽBY KONEKTIVITY