VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Organizačná schéma

Organizačná schéma - najvyššiu úroveň predstavuje vedúci organizačnej zložky, jemu podliehajú sekretariát a rada Výpočtového strediska. Nasleduje zástupca organizačnej zložky a referát B O Z P, P O a C O. Spodnú úroveň tvoria štyri oddelenia. Oddelenie ekonomického manažmentu, oddelenie sieťových služieb a infraštruktúry, oddelenie webových služieb a propagácie a nakoniec oddelenie výkonnej výpočtovej techniky.
Pozn.: pre zväčšenie obrázku kliknite naň.
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE