VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

Ponuka prebytočného majetku

Register ponúkaného majetku štátu je verejne prístupná evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného v rámci ponukového konania, osobitného ponukového konania alebo elektronickej aukcie na predaj alebo dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do nájmu.
Register je informačným systémom verejnej správy, ktorý spravuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky na www.ropk.sk.
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE