VÝPOČTOVÉ STREDISKO SAV

Centrum spoločných činností SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
English
 

História Výpočtového strediska

VS SAV bolo založené dna 1.4.1976 uznesením predsednictva SAV s pôvodným názvom Centrálne výpočtové stredisko. Začiatok používania počítačov na SAV by sa mohol datovať do roku 1959, kedy bol na Ústave technickej kybernetiky SAV (ÚTK SAV) skonštruovaný prvý analógový počítač. O 5 rokov neskôr sa začala v SAV éra digitálnych počítačov. Ústavy SAV používali najprv počítače ZRA -1 (1962 - 1968,. KrlZeiss Jena) a počítač GIER (1968 - 1976 REGNECENTRALEN, Kodaň) v ÚTK SAV. Pre vzrastajúce nároky na výpočtovú kapacitu začali vedeckí pracovníci používať externé počítače CDC 3300 (VVS OSN , teraz INFOSTAT) a SIEMENS 4004 (ÚVTVŠ v Mlynskej doline). V rámci Počítačového laboratória ÚTK SAV vzniklo v roku 1973 Styčné pracovisko pre využívanie externých počítačov, ktoré obsluhovalo 52 programátorov SAV a projekt na výstavbu Centrálneho výpočtového strediska. CVS pracovalo v provizórnych priestoroch súčasnej Správy účelových zariadení SAV. Projektová príprava novej stavby VS SAV sa začala v roku 1976 a v roku 1979 tam už pracovali mpočítače SM. Budova bola naprojektovaná pre dva veľké sálové počítače typu EC 1045, ktoré boli inštalované v roku 1982.
Obdobie od tohoto roku až do roku 1990 možno pokladať za rozkvet výpočtových služieb v SAV a ukážku toho ako majú vyzerať služby počítačového centra pre vedecké inštitúcie ako servis nielen systémový s ponukou strojového ćasu, ale aj poskytovanie analytických a programátorských kapacít so samostatnou skupinou pre vývoj nových algoritmov. V tomto období dosiahol počet zamestnancov čislo 80. Po roku 1990 sa prestali používať počítače EC, aj ako už vtedy zastaralé, poruchové a energeticky náročné. Značný úspech zaznamenali personálne počítače a možnosťou nezdieľaného počítania na vlastnom pracovnom stole. Projekty výpočtov sa zamerali na dostupné programové vybavenie presonálnych počítačov a na VS SAV sa prestali klásť požiadavky na programovanie. Nastal útlm spoločnej výpočtovej techniky pre vedeckotechnické, ale aj ekonomické (sociálno ekonomické informácie) výpočty. Objavil sa nový fenomén INTERNET a VS SAV začalo budovať optickú sieť v areáli na Patrónke už v roku 1991.
Z 21 budov sa priviedli optické multimódové káble až do VS SAV a cez prepinače sa poprepájali do jednej veľkej lokálnej počítačovej siete.
Rádiovými linkami boli neskôr (1996) pripojené na túto sieť aj ústavy, ktorých sídlo bolo v meste Bratislava. Elektronická pošta ovládla mysle všetkých zamestnancov a stala sa najžiadanejším produktom VS SAV. Možnosť slobodne cestovať, stážovať v zahraničí a slobodne komunikovať, bez akejkoľvek kontroly sa stala motorom rozvoja informatiky v SAV. Preplnená a lacná sieť začala byť prekážkou ďalšieho rozvoja svojou nespoľahlivosťou a malou rýchlosťou. Vedecko-technické výpočty si vyžiadali nákup počítačov typu RISC 6000 v roku 1992 a v roku 1994 bol už zakúpený prvý superpočítač v SR práve vo VS SAV. Bol to SGI Power Chalenge, len s jedným procesorom, neskôr v roku 1995 rozšírený výmenou na 8 procesorový superpočítač ORIGIN 2000, ktorý pracuje vo VS SAV už ako jediný z triedy počítačov pre vedeckotechnické výpočty. Veľký skok dopredu spravilo VS SAV v budovaní siete v rokoch 2001- 2002, kedy sa v rámci projektu SANET II pripojilo na optickú kostrovú sieť SR rýchlosťou 1Gb/s. VS SAV vlastnou aktivitou zabezpečilo prostredníctvom ST výstavbu káblového prepojenia VS SAV - FEI STU a dňa 17.5.2002 otvorilo optické prepojenie SAV na sieť SANETII a do sveta rýchlosťou 1Gb/s. Táto linka sa v okamihu prepnutia zrýchlila voči pôvodnej až neuveriteľných 500x. VS SAV sa stalo uzlom kostrovej siete SR. Od februára 2002 do februára 2003 bolo pripojených 16 ústavov SAV v meste pomocou optických vlákien na kostrovú sieť SANETII rýchlosťou 100Mb/s. Vznikla virtuálna sieť SAV v Bratislave na báze siete SANET II. Začalo pracovať monitorovacie pracovisko vo VS SAV a tým bola zahájená profesionálna prevádzka siete na 1 pracovnú smenu, hoci sieť poskytuje služby 24 hodín 7 dní v týždni. V najbližšom období čaká VS SAV opäť nutnosť nákupu počítača pre vedeckotechnické výpočty. V roku 2012 bol za pomoci finančných prostriedkov EÚ zakúpený superpočítač "Aurel" a výpočtový klaster na riešenie zložitých vedeckých úloh.
Riaditelia VS SAV
od1.4.1976Ing.Štefan Kohút
od1.1.1977RNDr. Vojtech Jankovič,CSc
od1.3.1993RNDr. Peter Slavkovský, CSc
od 1.1.1998RNDr. Jaroslav Bobovský
od1.1.2001Ing. Štefan Kohút
od1.1.2007Ing. Tomáš Lacko
od1.3.2017Mgr. Lukáš Demovič, PhD.
Prehľad technického vybavenia od roku 1976
1976Externé počítače SIEMENS 4004 v ÚVT VŠ, CDC 3300 v INFOSTAT-e
1979SM-3-10, SM-3-20
19822 kusy EC 1045 (IBM 370): 4 MB RAM, 9 GB HDD, max. výkon 0,6 Mflops
1983SM-52-12 : 4 MB RAM, 0,9 GB HDD, max. výkon 0,2 Mflops
1989Prvý osobný počítač vo VS SAV - IBM PC XT : 640 KB RAM, 20 MB HDD
1991Počítačová sieť LAN-SAV; Internet spojenie
1992Výpočtové servery kategórie RISC IBM RS/6000 model 950 a model 550: každý mal 128 MB RAM a spolu 10 GB HDD, max. výkon modelu 83 Mflops
1993Sieťový server Sun Sparc Station: 64 MB RAM, 5,7 GB HDD
1994Superpočítačový systém SGI Power Challenge L : 1 proc. R8000/75 MHz, 256 MB RAM, 10 GB HDD, max. výkon 310 Mflops
1999Superpočítačový systém SGI Origin 2000 deskside : 6 proc. R10000 250 MHz, 1,5 GB RAM, 72 GB HDD, max. výkon 2400 Mflops = 2,4 GflopsSystém bol v roku 2000 upgradovaný na konfiguráciu: 8 proc. R10000 250 MHz, 2 GB RAM, 252 GB HDD, max. výkon 3200 Mflops= 3,2 Gflops
2001Rekonštrukcia rádiových trás v Bratislave, nové prepínače v centrálnej sieti LAN na Patrónke, zvýšenie spoľahlivosti systému riadenia siete, založenie permanentného monitoringu siete
2002Pripojenie ústavov SAV v meste Bratislava na optickú sieť rýchlosťou 100Mb/s, nové servery el. pošty a webu, začiatok prevádzky nového informačného systému WEBSAV, pripojenie SAV v uzle "savba" na optickú sieť SANET II rýchlosťou 1Gb/s prepojením VS SAV - FEI STU optickým káblom. Zvýšila sa rýchlosť pripojenia SAV na Internet zo 4Mb/s na 1Gb/s
2007Uzol SAVBA bol pripojený na chrbticovú sieť SANETu rýchlosťou 10Gb/s
2010-2011Prechod na rýchlosť 1Gb/s v lokalite Bratislava – Patrónka. To znamená, že zelené hranice ústavov sú pripojené k smerovaču vo VS SAV rýchlosťou 1Gb/s.
2012Prechod na rýchlosť 1Gb/s v lokalite Bratislava – mesto. To znamená, že zelené hranice ústavov sú pripojené k smerovaču v CVT STU rýchlosťou 1Gb/s. Nákup superpočítača Aurel a výpočtového klastra na riešenie zložitých vedeckých úloh.
2013Výmena starého rádiového spoja Trnava – Smolenice v platenom pásme za nový vo voľnom pásme.
2014Rozšírenie superpočítača Aurel.
Prehľad počtu pracovníkov od roku 1991
Rok 1991 1992 1993 1994 1995
Počet pracovníkov 57 34 21 19 15
Rok 1996 1997 1998 1999 2000
Počet pracovníkov 10 8   10
Rok 20012002200320042005
Počet pracovníkov 12 13 12 17 18
Rok 2006 2007 2008 2009 2010
Počet pracovníkov 19 19 21 24 26
Rok 2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovníkov 29 31 34 36 36
Rok 2016        
Počet pracovníkov 34        
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE