Upozornenie na zraniteľnosť MS Outlook

Upozorňujeme na závažnú bezpečnostnú zraniteľnosť v programe Microsoft Outlook. Zraniteľnosť sa spustí automaticky, keď klient Microsoft Outlook získa a spracuje špeciálne vytvorený e-mail, čo by mohlo to viesť k zneužitiu ešte pred zobrazením e-mailu na časti s ukážkou.

Je preto dôležité aktualizovať Vašu verziu programu Microsoft Outlook, prostredníctvom už dostupnej záplaty v rámci Windows aktualizácií, ktorá obsahuje opravu tejto chyby a zabezpečí Vaše dáta. Aktualizácia programu by mala byť vykonaná čo najskôr, aby ste minimalizovali riziko útoku.

Ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky alebo problémy s aktualizáciou programu Microsoft Outlook, neváhajte sa obrátiť na Vášho správcu, prípadne na nás.

Ďalšie informácie je možné nájsť na stránkach:

https://zive.aktuality.sk/clanok/BX6mm9B/microsoft-opravil-dalsie-kriticke-chyby-vo-windows-dostupne-su-marcove-zaplaty/

https://www.nukib.cz/cs/infoservis/hrozby/1945-upozornujeme-na-zranitelnost-cve-2023-23397/