Zoznam pracovníkov

Profilová fotografia
Vedúci Múzea počítačov, VS CSČ SAV
doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Dejiny informatiky
T:    02/ 3229 3131