VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Multilicenčný program SELECT: Oznamy

Naďalej platí, že sa nedá zakúpiť plný OS Windows 8, ale len upgrade (UPG). Samozrejme je možný tzv. downgrade - tj. pri zakúpení Windows 8 je možné nainštalovať akúkoľvek staršiu verziu Windows*. Je však možný tzv. "Re-imaging"; teda sa môže zameniť SW na ktorý bola udelená OEM licencia s identickou verziou softvéru z programu SELECT. Inovovať OEM produkt je možné zakúpením UPG licencie zo SELECTu.
* Windows 7, Windows Vista, Windows XP
 

SELECT