VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

SANET do škôl

Program: Iné projekty
Typ projektu: národný
Akronym: -
Riešiteľ: Ing. Lacko Tomáš
Dátum trvania: 1.4.2007 -
Opis: Budovaním metropolitných sietí umožniť pripojenie stredných škôl na chrbticovú sieť SANET
Web: -