VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

ENSK
 

prof. RNDr. Jozef Noga, DrSc.

Pozícia: Koordinátor medzinárodnej spolupráce PRACE
E-mail:
Tel.:
Osobná webstránka: -