VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Pracovníci VS SAV

Titul Meno Pozícia E-mail Telefón
Mgr., PhD. Demovič Lukáš Riaditeľ 02/ 3229 3112
Mgr., PhD. Federič Jozef Vývojár aplikačného softvéru 02/ 3229 3114
Herda Pavol Webový manažér 02/ 3229 3116
Ing. Hlaváč Tomáš Webový vývojár 02/ 3229 3116
Mgr., PhD. Holka Filip Vedúci oddelenia administrácie VVT 02/ 3229 3109
Jančár Peter Technik PO a BOZP, správca budovy 02/ 3229 3121
Ing. Juhanesovičová Margita Účtovníčka 02/ 3229 3118
Ing. Kadúc Michal Systémový administrátor 02/ 3229 3115
Mgr. Kavická Anna Personálna manažérka 02/ 3229 3108
Ing. Lenharčík Imrich Metodik školení VVT 02/ 3229 3113
Lukáč Peter Správca elektronickej pošty 02/ 3229 3104
Matúš Martin Odborný asistent 02/ 3229 3116
Mgr. Mučičková Štefánia Asistentka riaditeľa 02/ 3229 3111
prof. RNDr., DrSc. Noga Jozef Koordinátor medzinárodnej spolupráce PRACE
Ing. Novák Pavol Správca informačného systému 02/ 3229 3125
RNDr. Obadalová Gabriela Analytik aplikačných programov 02/ 3229 3113
Ing. Opálová Monika Ekonóm 02/ 3229 3126
Mgr. Orság Matej Vedúci monitorovacieho pracoviska 02/ 3229 3123
RNDr., CSc. Pevala Anton Správca SELECT 02/ 3229 3122
doc. Mgr., PhD. Pitoňák Michal Vývojár aplikačných softvérov 02/ 3229 3109
Ruotolo Iveta Účtovníčka 02/ 3229 3118
, PhD. Suchánek Jaromír Vývojár aplikačných softvérov 02/ 3229 3122
doc. Ing., PhD. Šperka Martin Vedúci minimúzea 02/ 3229 3131
Ing. Šurka Jozef Sieťový špecialista 02/ 3229 3162
MSc. Valčo Miloslav Administrátor VVT 02/ 3229 3114
RNDr., CSc. Valenčík Ľubomír Analytik softvérových činností 02/ 3229 3117
Ing. Valentíny Viktor IP telefónia a videokonferenčné služby 02/ 3229 3127
Bc. Vučkovski Blažej Správca informačného systému 02/ 3229 3162