VÝPOČTOVÉ STREDISKO SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

English
 

Odbor vysokovýkonnej výpočtovej techniky: Konfigurácie

Budova Výpočtového strediska SAV, Bratislava:

Aurel (IBM Power 775)

- Konfigurácia: 2 stojany, 16 políc, 128 fyzických nódov (130 logických nódov),
4096 jadier
4 nódy na prístup k GPFS klastru
2 servisné nódy
2 nódy na prístup používateľov
122 výpočtových nódov

- Pamäť: 256 GB na výpočtový nód

- Teoretický výkon: cca 128 TFLOP/s

- Siete:
výpočtová sieť: vysokorýchlostná výpočtová sieť do 48 Gb/s
sieť na prístup k úložisku dát: Fiber Channel 8 Gb/s

- Úložisko dát:
IBM System Storage DS5300, celková kapacita 600 TB
P775 Vnútorná disková polica, kapacita 320 TB

- Operačný systém: AIX 7.1

MPP Storage MPP

Detašované pracovisko VS SAV, Žilina:

IBM Power 755/750
Počet výpočtových uzlov: 18
Pamäť na výpočtový uzol: 128 GB
Subsystém pevných diskov: 6 x 600 GB
Výpočtová sieť: 40 Gb/s Infiniband
Operačný systém: AIX

IBM Power 755
Počet výpočtových uzlov: 2
Pamäť na výpočtový uzol: 256 GB
Pevné disky na výpočtový uzol: 6 x 600 GB
Výpočtová sieť: 40 Gb/s Infiniband
Operačný systém: AIX

IBM Power 780
Počet výpočtových uzlov: 1
Pamäť na výpočtový uzol: 1024 GB
Subsystém pevných diskov: 16 x 600 GB
Výpočtová sieť: 40 Gb/s Infiniband
Operačný systém: AIX

smp1 smp2
 

SLUŽBY VVT